Faro

--001--

Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto ry

Liitto toimii Suomen venäjänkielisten järjestöjen edustus-, edunvalvonta- ja neuvotteluelimenä Suomen yhdistyslainsäädännön puitteissa. Liiton jäsenjärjestöt kattavat lähes koko Suomen: Helsinki, Espoo, Vantaa, Imatra, Jyväskylä, Kotka, Lappeenranta, Pori, Tampere, Turku.

Tehtävä (Säännöt § 4):

Liiton tehtävänä on toimia Suomen venäjänkielisen väestön (2012: yli 62'000) kansalaisjärjestöjen vapaana ja avoimena yhteistyöelimenä, edistää venäjänkielisen väestön kielellisiä, kulttuurillisia, oikeudellisia, uskonnollisia ja sosiaalisia intressejä, valvoa väestöryhmän etuja ja oikeuksia sekä hoitaa muita tämän väestöryhmän erityiskysymyksiä, tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille ja yhteiskunnallisille organisaatioille Suomen venäjänkielistä väestöä koskevissa asioissa. Liitto kiinnittää viranomaisten ja yhteiskunnan huomion Suomen venäjänkielisen väestön kysymyksiin, tukee jäsenjärjestöjensä toimintaa, kutsuu koolle kokouksia ja neuvottelutilaisuuksia, järjestää seminaareja ja eri tilaisuuksia, perustaa työryhmiä, harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa.

Liiton edustajat osallistuvat moniin eri tilaisuuksiin ja tapahtumiin, sekä toimivat valtakunnallisissa elimissä, kuten: ETNO, Espoon monikulttuuri­ asiain neuvottelukunta, Ihmisoikeusvaltuuskunta, Vähemmistöasiain neuvottelukunta, Poliisin ja etnisten yhteisöjen yhteistyöfoorumi ja monet muut eri ministeriöiden ja organisaatioiden komissiot ja työryhmät.

--002--

Финляндская Ассоциация Русскоязычных Обществ

Ассоциация действует в роли совещательно­ представительного органа русскоязычных организаций Финляндии, защищая их интересы, действуя в рамках Законодательства Финляндии. Члены действуют по всей Финляндии: Хельсинки, Эспоо, Вантаа, Иматра, Ювяскюля, Котка, Лаппеенранта, Пори, Тампере, Турку.

Задача (§ 4 Устава):

Быть свободным и открытым гражданским органом для сотрудничества организаций и для продвижения инициатив русскоязычного населения Финляндии (в 2012 более 62000), для отстаивания язьпсовых, культурных, правовых, религиозных и социальных интересов русскоязычного населения; заниматься прочими специфическими вопросами этой группы населения; выдвигать инициативы и предложения, давать отзывы и заключения властям и организациям по вопросам, касающимся русскоязычного населения Финляндии.

Ассоциация обращает внимание властей и общества на вопросы русскоязычного населения, способствует деятельности организаций-членов, созывает открытые собрания и совещания, устраивает семинары и прочие мероприятия, образует различные комиссии, занимается издательской И информационной деятельностью.

Представители ФАРО участвуют во многих мероприятиях, действуют в государственных органах, например: ЭТНО, Комиссия по вопросам многокультурности при г. Эспоо, Комиссия по защите прав человека, Комиссия по равноправию этнических меньшинств, Форум полиции и этнических сообществ, и прочие комиссии министерств и различных организаций

--003--

Finnish Association of Russian-speaking Organizations

Association is a non-govemmental organization, whose purpose is to represent and lobby interests of Russian-speaking organizations in Finland. FARO works within the Finnish Law of NGO’s. Member organizations are spread throughout Finland: Helsinki, Espoo, Vantaa, Imatra, Jyväskylä, Kotka, Lappeenranta, Pori, Tampere, Turku.

Mission (translation of § 4 of Rules):

Association’s main task is to act as an open and free cooperation organ representing Finland’s Russian-speaking population (in 2012 over 62000), to promote target group’s language, culture, rights, religious and social interests, to monitor demographic group’s benefits and rights and deal with issues this group may face, start initiatives and propositions, and also give governmental and societal organizations statements and commentaries on behalf of Finland’s Russian-speaking population.

Association draws attention of Finnish government and society to focus on target group’s questions, supports its member organizations, summons meetings, opens negotiations, organizes different seminars and occasions, forms workgroups, releases publications, and does informational and consultation work.

Representatives of Association take part in many different occasions and meetings, and participate in governmental organ work, such as: ETNO (Ethnical committee of Internal Ministry), Multicultural committee of the city of Espoo, Human rights committee, Cooperation forum of Police and ethnical groups, and many other workgroups and committees of different ministries, municipal structures and organizations.

--004--

Jäsenjärjestöt - Членские организации - Members:

 • Bravo-2012 ry
  209.530 Helsinki
 • FC Spartak Helsinki ry
  178.247 Helsinki
 • Helsingin Pyhän Kolminaisuuden kirkonystävät
  188.779 Helsinki
 • Helsingin Venäläinen Sadko-klubi
  179.321 Helsinki
 • Lasten Teatteriyhdistys Pelikan ry
  190.138 Helsinki
 • Litera ry
  197.857 Helsinki
 • LOGRUS: Kansainväl. Nuorisoaloitteiden Tukiyhdistys
  194.034 Helsinki
 • Luonto ja Terveys-yhdistys ry
  166.004 Helsinki
 • Maahanmuuttajavammaisten Tukiyhdistys ry
  178.165 Helsinki
 • Maunulan Spinni ry
  204.148 Helsinki
 • Painiseura Sambo 2000 ry
  ?
  1885710-9  SAMBO-2000 ry  Aatteellinen yhdistys 
 • Slaavilaisen Taiteen Seura ry
  122.177 Helsinki
 • Suomen venäjänkielinen Kirjallinen Yhdistys
  204.049 Helsinki
 • Suomen Venäjänkielisten Kirjailijoiden Yhdistys
  180.036 Helsinki
 • Suomen Venäläisten Taiteilijoiden Liitto TRIADA ry
  175.593 Helsinki
 • Svensk-Ryska Föreningen i Finland rf Helsinki
  178.282 Helsingfors
 • Tanssiurheiluseura Oversway ry
  187.024 Helsinki
 • Toisesta Maailmansodasta ja Vainosta Selviytyneiden
  198.466 Helsinki
 • Venäläinen Kulttuuridemokraattinen Liitto (VKDL)
  62.137 Helsinki
 • Osuusvallat Osuuskunta
  1786263-5  Osuusvallat  Osuuskunta 
 • Päiväkotikiinteistö Kalinka Oy
  0754994-4  Päiväkotikiinteistö Kalinka Oy  Osakeyhtiö 
 • Suomalais-venäläisen koulun kannatusyhdistys ry
  141.491 Helsinki
 • Suomen Venäjänkielisen Väestön Foorumi ry
  161.980 Helsinki
 • Arbor Mundi ry - Kotka
  195.676 Kotka
 • Venäläinen Klubi Kotimme ry - Kotka
  176.350 Kotka
 • Jyväskylän Feniks ry -Jyväskylä
  185.374 Jyväskylä
 • Romanssimusiikin Edistämisyhdistys ry - Imatra
  198.635 Imatra
 • Venäläinen Klubi Yhdessä ry - Imatra
  177.860 Imatra
 • Venäläinen Kulttuuriyhdistys Lyyra ry -Imatra
  206.512 Imatra
 • Satakunnan Monikulttuuriyhdistys - Pori
  167.832 Pori
 • SIRIUS: Kansain. Nuorisoaloitteiden Yhdistys - Turku
  200.064 Turku
 • SVS ry:n Kuopion Venäläinen klubi- Kuopio
  ?
  1594116-1  SUOMI-VENÄJÄ-SEURAN KUOPION OSASTO RY  Aatteellinen yhdistys 
 • SVS:n Lappeenrannan osaston venäjänkielinen klubi
  ?
  1559780-7  SUOMI-VENÄJÄ-SEURAN LAPPEENRANNAN OSASTO RY  Aatteellinen yhdistys 
 • Tampereen Venäläinen Klubi ry - Tampere
  150.464 Tampere
 • Tampereen Venäläisen Kulttuurin Keskus - Tampere
  194.257 Tampere
 • Turun Venäläinen klubi ry - Turku
  161.552 Turku
 • SuperKids ry - Espoo
  204.026 Espoo
 • Vantaan Monikulttuuriyhdistys Portti ry - Vantaa
  165.625 Vantaa

--005--

Yhteystiedot

www.faro.fi
Kauppakartanonkatu 7 A 78
00930 Helsinki

info@faro.fi
faro.svyl@gmail.com

Stan Stanislav Marinets
Toiminnanjohtaja

Исполнительный директор
Executive director

045 652 7869

Tatiana Pertseva
Tiedotus- ja viestintäkoordinaattori
Информационный координатор
Information coordinator

045 264 9700

Olga Liukkonen
Järjestökoordinaattori
Координатор организаций
Organization coordinator

045 805 0428

Rekisteröity: 08.12.2000
Y-tunnus: 1937358-7

--006--

Подстраницы (1): Faron säännöt
Comments